Սևանա լիճ: Աշխատանք հոդվածների վերլուծությամբ:

Հանձնարարություն՝ Աշխատանքը նախատեսված է կատարել 3 հոգանոց թիմերով; Կարդալ հոդված ներից մեկը, յուրաքանչյուր պարբերության վերաբերյալ կազմել հարցեր, հոդվածը ներկայացնել դասընկերոջը այնպես, որ նա կարողանա հարցերին պատասխանել:

Ընդհանուր տեղեկություններ

Ինչու է սևանա լիճը կանաչել

Սևանա լճի հիմնախնդիրը

Տնային հանձնարարություն՝ գտնել հետաքրքիր պատմական փաստ կամ առասպել Սևանա լճի մասին, հրապարակել այն բլոգներում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s