Բնություն։ Բնության բաղադրիչներ

Թեմա 1․ Բնությունը և դրա բաղադրիչները։

Գործնական աշխատանք՝ ուսումնասիրել, թե որոնք են բնության բաղադրիչները։ Ընտրել

բաղադրիչներից մեկը և բլոգում տեղադրել այդ թեմային վերաբերվող դաս։

Կարևոր է, որ դասը ադապտացված լինի 3,4 կամ 5 տարեկան երեխաների խմբին ըստ ուսանողի ընտրության։ Նախապես ընտրվում է տարիքային խումբը, պարզվում համապատասխան մտավոր ունակությունները և դասը կազմվում հաշվի առնելով այդ ունակությունները։

Դասը հավելվում է լուսանկարներով, խաղերով, երգերով և տեսաֆիլմերով։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s