Մեխանիկական շարժման հարաբերականությունը

Տեսական մաս՝ Կարդալ դասագրքի 33-37 էջերը

Քննարկել հիմնական հսկացությունների նշանակությունը

Գործնական աշխատանք՝

Բլոգներում բերել յուրաքանչյուր հսակացության հետ կապված օրինակ

Դուրս գալ բակ և լուսանկարել մեխանիկական շարժման օրինակներ,

ցույց տալ թե ինչ է նյութական կետը գործնական օրինակի վրա

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s