Կազմակերպությունների ստեղծման ու գրանցման կարգը: Գործընթացի օրենսդրական կարգավորումը: Կազմակերպու­թյան կանոնադրությունը:

Կարդալ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 53 հոդվածից մինչև 69 հոդվածը: Պատրաստ լինել քննարկել դասի ժամանակ Կարդալ հոդվածը, թե ինչպես գրանցվել ԱՁ

ԳՄՕ: Սննդային թունավորումներ 09.11-13.11

Դիտել ԳՄՕ սննդի վերաբերյալ ֆիլմ, կարդալ հոդվաշներից մեկը: Կարդալ հոդվածը սննդային թունավորումների վերաբերյալ: Ներկայացնել բլոգում ձեր կողմից սիրված սսնդատեսակի լուսանկար և բաղադրությունը: Ներկայացնել արդյոք այն ԳՄՕ է պարունակում: Ներկայացնել բլոգում…

Լանդշաֆտագիտություն 16․11-20․11

Կուլտուրական լանդշաֆտ Կարդալ տեսական մասը դասագրքի 41 էջից, կազմել 5 հարց թեմայի վերաբերյալ պատասխանել հետևյալ հարցերին՝ Ինչ կատեգորիաների են բաժանվում ժամանակակից լանդշաֆտները Ինչ մեթոդներ է մշակված կուլտուրական լանդշաֆտի վերափոխման համար…

Ձեռներեցություն 02,11-13,11

Կազմակերպության հասկացությունը և բնութագիրը: Կազմակերպությունների տիպերը, դրանց բնութագրիչ առանձնահատկությունները: Ուսումնասիրել կազմակերպությունների տեսակները, համեմատել։ Բլոգում բերել մեկական օրինակներ յուրաքանչյուր կազմակերպության տեսակներից։ Ամփոփում Հիմնական կրթության 2.1 կուրս Միլենա Աղայան (Նախադպրոցական կրթություն)Միլենա Գասպարյան (Նախադպրոցական կրթություն)Հռիփսիմե…

Լանդշաֆտագիտություն 02,11-13,11

Թեմա 7 Լամդշաֆտի սոցիալ տնտեսական ֆունկցիան Կարդալ դասագրքի 28-30 էջ նյութը բերել յուրաքանչյուր ֆունկցիայի վերաբերյալ օրինալներ Հիմնական կրթության 2.1 կուրս Միլենա Աղայան (Նախադպրոցական կրթություն)Միլենա Գասպարյան (Նախադպրոցական կրթություն)Հռիփսիմե Պուչինյան (Նախադպրոցական կրթություն)Անի Հարությունյան (Նախադպրոցական կրթություն)Նունե Գրիգորյան (Նախադպրոցական…

Էկոլոգիա 02.11-13.11

Հագելի սովորողներ հանձնարարությունը կատարելուց հետո խնդրում եմ հղումները ուղարկել n.geghamyan@mskh.am Հանձնարարություն 02.11-06.11 Դիտել ֆիլմը և պատասխանել հարցաշարում զետեղված հարցերին Как зародилась жизнь на Земле ՀարցաշարСкачать 2. Ջրի որակի ստուգում կենցաղային…

Ձեռներեցություն առարկայի հանձնարարույթուններ, առցանց դասեր 15.10-31.10

2-2, 2-3 կուրսի համար Տեսադասը 2-2 կուրսի համար ժամը 14:00 ին Տեսադասը 2-3 կուրսի համար ժամը 15:00-ին Տեսլական, նպատակ, ռազմավարություն: Դասագիրք 24-29 էջ SMART չափորոշիչներ Ուսումնասիրել նյութը Առաջադրանք՝ Մտածել տեսլական ձեր ապագա…

Ձեռներեցություն Հոկտեմբեր

28․09-02.10 Տեսլական, նպատակ, ռազմավարություն Օգտվելով տեղադրված նյութերից բլոգում և լսարանում ներկայացնել, թե որն է տեսլականը։ Որն է նպատակը, որն է ռազմավարությունը։ Դասագիրք 18 էջ SMART չափորոշիչներ Ուսումնասիրել նյութը Առաջադրանք՝ Մտածել տեսլական ձեր ապագա…