Մի քանի դասավանդման մեթոդների կիրառություն, որոնք հնարավորություն տվեցին դասապրոցեսսը ավելի հետաքրքիր և հագեցած դարձնել:

Ուսանողների հետ աշխատանքս ավելի մասնագիտական և հետաքրքիր դարձնելու համար երբեմն ստիպված եմ լինում ուսումնական պարապմունքը  վերածել խաղի: Կարծում եմ սովորողի հետ աշխատելիս մեծ նշանակություն ունի, թե ինչ մեթոդ ես կիրառում։…

Կտորի որակի ստուգում

Նախագիծ՝ Կտորի որակի ստուգում: Բնագիտատեխնիկական ստեղծագործական նախագծերի ստուգատես 2020-ի շրջանակներում Նպատակը՝ փորձագիտական մեթոդով սովորել որոշել բնական և արհեստական բաղադրություն ունեցող կտորների որակները պատկերացեում կազմել բնական բաղադրություն ունեցող կտորների մասին որոշել բնական…

Բնագիտության դասավանդման մեթոդիկայի ժամը 5-6 տարեկանների խմբում:

Բնագիտական փորձերի ցուցադրում և քննարկում: Այսօր Նախադպրոցական կրթության բաժնի 3 կուրսի ուսանողուհիները անցկացրին գործնական պարապմունք Քոլեջի  5-6 տարեկանների խմբում: Ցուցադրվեց երկու բնագիտական փորձ: Որպես արդյունք ունեցանք բավականին հետաքրքիր քննարկում երեխաների…

Համատեղ նախագիծ ռուսաց լեզվի մասնագետի հետ՝ Էկոլոգիական-բնագիտական ֆիլմի թարգմանություն ռուսերենից և անգլերենից հայերեն:

Նախագիծ՝ Ուսումնական ֆիլմի թարգմանություն ռուսերենից  և անգլերենից հայերեն Նպատակը՝ Էկոլոգիայի դասերի ժամանակ կարիք է առաջանում ուսումնական ֆիլմ ցուցադրել, սակայն ոչ բոլոր ուսանողներն են տիրապետում անգլերեն կամ ռուսաց լեզվին, ինչը խոչնդոտում…