Բնություն։ Բնության բաղադրիչներ

Թեմա 1․ Բնությունը և դրա բաղադրիչները։ Գործնական աշխատանք՝ ուսումնասիրել, թե որոնք են բնության բաղադրիչները։ Ընտրել բաղադրիչներից մեկը և բլոգում տեղադրել այդ թեմային վերաբերվող դաս։ Կարևոր է, որ դասը ադապտացված լինի…

Բնագիտության հետ ծանոթացման մեթոդիկա

Մխիթար Սեբաստացի Կրթահամալիր: Քոլեջ: Բնագիտություն և բնագիտության հետ ծանոթացման մեթոդիկա: Ուսումնական ծրագիր: Մոդուլը  բնագիտական  տեսության  և փորձերի  շարք  է՝ համապատասխան մատչելի   տեսական բացատրություններով, որի միջոցով ուսանողները  հնարավորություն են ստանում խորացնել…