Բնագիտության դասավանդման մեթոդիկայի ժամը 5-6 տարեկանների խմբում:

Բնագիտական փորձերի ցուցադրում և քննարկում: Այսօր Նախադպրոցական կրթության բաժնի 3 կուրսի ուսանողուհիները անցկացրին գործնական պարապմունք Քոլեջի  5-6 տարեկանների խմբում: Ցուցադրվեց երկու բնագիտական փորձ: Որպես արդյունք ունեցանք բավականին հետաքրքիր քննարկում երեխաների…

Բնագիտական փորձ. հռթիռ փուչիկը

Փորձի նպատատակը. ուսանողները նախապատրաստվում են կատարել նույն նփորձը մանկապարտեզի 5-6 տարեկան խմբում: Փորձը նախատեսված է երեխայի մեջ խթանել հետաքրքրասիրություն բնության երևույթների հանդեպ Ընթացքը. ուսումնասիրելով դասագրքում նկարագրված փորձը ձեռք բերեցինք անհրաժեշտ…

Բնություն։ Բնության բաղադրիչներ

Թեմա 1․ Բնությունը և դրա բաղադրիչները։ Գործնական աշխատանք՝ ուսումնասիրել, թե որոնք են բնության բաղադրիչները։ Ընտրել բաղադրիչներից մեկը և բլոգում տեղադրել այդ թեմային վերաբերվող դաս։ Կարևոր է, որ դասը ադապտացված լինի…

Բնագիտության հետ ծանոթացման մեթոդիկա

Մխիթար Սեբաստացի Կրթահամալիր: Քոլեջ: Բնագիտություն և բնագիտության հետ ծանոթացման մեթոդիկա: Ուսումնական ծրագիր: Մոդուլը  բնագիտական  տեսության  և փորձերի  շարք  է՝ համապատասխան մատչելի   տեսական բացատրություններով, որի միջոցով ուսանողները  հնարավորություն են ստանում խորացնել…