Լոլիկի սածիլների խնամք

Նախորդ օրերի անձրևոտ եղանակը նպաստեց լոլիկի նոր տեղափոխված սածիլների արմատների ամրացմանը նոր տարածքում։ Այժմ անհրաժեշտ է սածիլները ամրացնել որևիցե հենարանի, որպեսզի բույսը բերքատվության ժամանակ չկոտրվի։ Այսպիսով ուրբաթ օրը 6-6 դասարանի…

Ինչ է գույնը: Գործնական աշխատանք Խճանկար մեթոդով

Դասարանը բաժանվում է 3 խմբի` 1 խումբ` Նյուտոնի փորձ 2 խումբ` Գույների առաջացումը 3 խումբ` Մարդկանց և կենդանիների գույնի ընկալումը Խմբերը ուսումնասիրում են թեման, կազմում 3 հարց յուրաքանչյուր մասի վերաբերյալ…

Ճանաչիր ջերմոցի բույսերը նախագծի շրջանակներում գործնական աշխատանք

Բույսերի Կատալոգ 1 Բույսերի Կատալոգ 2 Հանձնարարութուն՝ լուսանկարել ջերմոցի բույսերից մեկը: գտնել ճիշտ անվանումը վերևում հղումով տրված Կատալոգներից հավաքագրել հետևյալ տեղեկությունները տվյալ բույսի վերաբերյալ՝ ինչ տեսակի բույս է որտեղ է…

Գործնական աշխատանք՝ Հյուսվածքներ

Առաջադրանք՝ Գտնել դասագրքի 98 - 100 էջերում տրված հետևյալ տերմինների նշանակությունը և գրառել այն բլոգներում յուրաքանչյուր տերմինի դիմաց: Հյուսվածք Գոյացնող հյուսվածք Հիմնական հյուսվածք Ծածկող հյուսվածք Փոխադրող հյուսվածք Մեխանիկական հյուսվածք Էպիթելային…

Գործնական աշխատանք՝ բջիջների դիտում մանրադիտակով

Նախագիծ՝ բջիջների ուսումնասիրություն և  Բջջի մոդելի պատրաստում: Նպատակը՝ բջջի կառուցվածքի ուսումնասիրություն բջջի մոդելի պատրաստման միջոցով Ընթացքը՝ կարդալ տեսական մասը մանրադիտակով ուսումնասիրել բջիջը դասարանում պատրաստել բջջի մոդել, օգտվելով կենցաղային  իրերիցծտ Անհրաժեշտ…

Հիմքեր կամ հիդրօքսիդներ

Հիմքեր կամ հիդրօքսիդներ են կոչվում այն բարդ նյութերը, որոնք կազմված են մետաղի ատոմից և մեկ կամ մի քանի հիդրօքսիլ խմբերից:  Հիդրոքսիլ խումբ են անվանում մետաղին միացված OH խումբը: Հիմքերն անվանվում են համապատասխան մետաղի անվանն ավելացնելով…