3 կուրս Նախադպրոցական դաստիարակություն:

Առաջին անգամ դիպլոմային պաշտպանության ժամանակ հայտնվեցի դասավանդող-ղեկավարի կարգավիճակում: Դժվարացա սկզբում, որովհետև առաջին միտքն այն էր, որ որպես ուսանող միանգամից որոշեցի, որ երևի ինքս պիտի գրեմ, փորձերը ինքս կատարեմ... Անծանոթ, մի…