Աշխատանք տեքստի հետ։ Էկոհամակարգերի կառուցվածքը

Առաջադւանք՝ Էմանուել Ագջոյանի բլոգից ընթերցել թեման։ Տեքստը ուսումնասիրելու նպատակով, յուրաքանչյուր նախադասության վերջում տեղադրել հետևյալ նշանները՝ + եթե նոր ռեղեկատվություն եք իմացել — կամ հարցական նշան, եթե տեղեկությունը ձեզ անհասկանալի է…

Բնական ռեսուրսներ, դրանց տեսակները/դասակարգումը:

Գործնական աշխատանք Օգտվելով Էմանուել Ագջոյանի բլոգից, պարզել թե որոնք են բնական ռեսուրսները և ինչ սկզբունքով են դրանք կարող դասակարգվել; Համառոտագրել դասակարգումները բլոգում և պատրաստ լինել քննարկման: Ամփոփում՝ Հիմնական կրթության 2.1…

Լանդշաֆտագիտություն 02,11-13,11

Թեմա 7 Լամդշաֆտի սոցիալ տնտեսական ֆունկցիան Կարդալ դասագրքի 28-30 էջ նյութը բերել յուրաքանչյուր ֆունկցիայի վերաբերյալ օրինալներ Հիմնական կրթության 2.1 կուրս Միլենա Աղայան (Նախադպրոցական կրթություն)Միլենա Գասպարյան (Նախադպրոցական կրթություն)Հռիփսիմե Պուչինյան (Նախադպրոցական կրթություն)Անի Հարությունյան (Նախադպրոցական կրթություն)Նունե Գրիգորյան (Նախադպրոցական…

Սևանա լիճ: Աշխատանք հոդվածների վերլուծությամբ:

Հանձնարարություն՝ Կարդալ հոդվածներից մեկը, յուրաքանչյուր պարբերության վերաբերյալ կազմել հարցեր, տեղադրել հոդվածի հղումը և կազմված հարցերը բլոգում: Հոդվածը ներկայացնել առցանց դասնթացի ժամանակ: Ընդհանուր տեղեկություններ Ինչու է սևանա լիճը կանաչել Սևանա լճի…

Տնային հանձնարարություններ 2 կուրսի ուսանողների համար

Նյութ՝ Լանդշաֆտագիտություն  Թեմա 1 Կարդալ նյութի 2-3 էջի Դասախոսություն 1-ը: Պատասխանել հետևյալ հարցերին՝ Ինչ է ուսումնասիրում լանդշաֆտագիտությունը: Որոնք են լանդշաֆտագիտության խնդիրները: Ինչ է լանդշաֆտը; Թեմա 2 Ուսումնասիրել նյութի 8 էջում…

Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ առարկայի ծրագիր

Օգտագործված նյութեր՝ Landshavtcragir ՄԿՈՒԶԱԿ-ի ծրագիրը Ландшафтоведение Википедия ԾՐԱԳԻՐ «ԼԱՆԴՇԱՖՏԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԻՄՈւՆՔՆԵՐ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր «Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ» դասընթացի առարկայական ծրագիրը կազմվել է`…