Սևանա լիճ: Աշխատանք հոդվածների վերլուծությամբ:

Հանձնարարություն՝ Աշխատանքը նախատեսված է կատարել 3 հոգանոց թիմերով; Կարդալ հոդված ներից մեկը, յուրաքանչյուր պարբերության վերաբերյալ կազմել հարցեր, հոդվածը ներկայացնել դասընկերոջը այնպես, որ նա կարողանա հարցերին պատասխանել: Ընդհանուր տեղեկություններ Ինչու է…

Տնային հանձնարարություններ 2 կուրսի ուսանողների համար

Նյութ՝ Լանդշաֆտագիտություն  Թեմա 1 Կարդալ նյութի 2-3 էջի Դասախոսություն 1-ը: Պատասխանել հետևյալ հարցերին՝ Ինչ է ուսումնասիրում լանդշաֆտագիտությունը: Որոնք են լանդշաֆտագիտության խնդիրները: Ինչ է լանդշաֆտը; Թեմա 2 Ուսումնասիրել նյութի 8 էջում…

Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ առարկայի ծրագիր

Օգտագործված նյութեր՝ Landshavtcragir ՄԿՈՒԶԱԿ-ի ծրագիրը Ландшафтоведение Википедия ԾՐԱԳԻՐ «ԼԱՆԴՇԱՖՏԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԻՄՈւՆՔՆԵՐ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր «Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ» դասընթացի առարկայական ծրագիրը կազմվել է`…