2019 թ. սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների ամփոփում

Այս շրջանի հաշվետվությունս կցանկանամ լուսաբանել շեշտը դնելով մանկավարժական իմ ձեռքբերումների վրա: Բացի այդ աշխատանքս կցնկանայի համեմատել նախորդ տարվա նույն շրջանի հետ: Կա առաջնթաց, սակայն կա նաև շատ աշխատանք, որը կացանկանամ…