Այցելություն ՀՀ ԿԲ Ցուցասրահ

  Այցելություն ՀՀ Կենտրոնական բանկի դրամի ցուցասրահ Նպատակը՝ Տնտեսագիտության հիմունքներ, Ձեռներեցություն առարկաների ուսումնասիրման շրջանում սովորողներին ծանոթացնել հայկական դրամի ծագման և պատմության հետ: Ժամկետը՝ 19 փետրվարի 2020, ժամը՝ 09:15-13:00 Մասնակիցներ՝ Քոլեջի 1-3-րդ…

Ընկերության ֆինանսական հաշվետվություններ՝ Հաշվեկշիռ, Ծախսերի և եկամուտների հաշվետվություն

Ինչ ֆինանսական հաշվետվություններ են լրացնում ընկերությունները: Ինչ տեսք ունի հաշվեկշիռը: Թվարկել հաշվեկշռի հիմնական հոդվածները; Որոնք են անվանում բարձր լիկվիդային ակտիվներ: Ինչ են արտացոլում հաշվեկշռի ակտիվային և պասիվային մասերը: Ինչ հոդվածներ…

Հիմնարկի կազմակերպչաիրավական տեսակները

Ուսումնասիրել ներքևում բերված օրենքը: Թվարկել ինչպիսի ընկերությունների իրավական կազավորման տեսակներ են հիմնականում առկա ՀՀ-ում: Ինչով են տարբերվում այդ ընկերությունները ըստ կազմավորման: Ինչ է ըկերության կանոնադրությունը, որ հիմնական կետերն են այնտեղ…

Բիզնես-գաղափարի հասկացություն

Բիզնես-գաղափար; Բիզնես-գաղափարների առաջադրում: Իրատեսական է թե ոչ: Խաղ ՙՙBrain storm" Բիզնես-գաղափարի ընտրություն; Ընթացքը՝ մասնակիցներին տրամադրվում է ժամանակ թղթերի վրա գրառել տարբեր բիզնեսների տեսակներ: Այնուհետև 1-10 բալանոց համակարգի հիման վրա գնահատել…

Այցելություն ՀՀ Կենտրոնական բանկի Դրամի ցուցասրահ

Նախագիծ՝ Այցելություն ՀՀ Կենտրոնական բանկի դրամի ցուցասրահ Նպատակը՝ Տնտեսագիտություն, Ձեռներեցություն առարկաների ուսումնասիրման շրջանում սովորողներին ծանոթացնել հայկական դրամի ծագման և պատմության հետ: Ժամկետը՝ 11 նոյեմբերի 2019 ժամը 09:15-13:00 Մասնակիցներ՝ Քոլեջի 2-4-րդ կուրսերի…

Ձեռներեցություն առարկայի ծրագիր

  ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝  ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ`   ԱՀ-Ձ-5-17-001   ՆՊԱՏԱԿԸ Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել բիզնես գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ գործնական հմտություններ: Դրանք ներառում են ինքնուրույն բիզնես կազմակերպելու և վարելու…