Ամառային ճամբար

Նախագիծ՝ Ամառային ճամբարային գործունեություն Նպատակը՝ 4 ուսումնական շրջանի ընթացքում իրականացնել հետազոտական ուսումնական գործունեություն ֆիզիկա, էկոլոգիա, հաղորդակցություն ոլորտների շրջանակնեորւմ: Գործունեության ընթացքում նախատեսվում է կատարել մինչ այժմ քիչ ուսումնասիրված ոլորտներ ֆիզիկայի, մարդու…