Նյութեր և առաջադրանքներ:

Նյութեր՝ Բնագիտության դասագրքի հղում  Պրեզենտացիա Մեխանիկական շարժում 6 դասարանցիների համար Տնայիններ ըստ թեմաների Թեմա 1. Ֆիզիկական, թե քիմիական երևույթներ: Նախագիծ Կատարել փորձեր և փաստել դրանց ֆիզիկական, թե քիմիական երևույթ լինելը: Լուսաբանել…