Տնտեսագիտության հիմունքներ՝ տնային աշխատանքներ

Տնտեսագիտության հիմունքներ դասագիրք Դաս 1 Կազմել խաչբառ հետևյալ տերմիններով՝ տնտեսագիտություն, կարիք, ապրանք, միկրոտնտեսագիտություն, պահանջմունք, Շամոյան Միլենա   Դաս 2 Կարդալ դասագրքի 29-37 էջը դասագրքից: Քննարկել քոլեջում հետևյալ հարցերը՝ Որոնք են…

Ինչ է տնտեսագիտությունը

Ուսումնասիրման ենթակա հասկացություններ Ինչ է տնտեսագիտությունը, ինչ է այն ուսումնասիրում, որն է տնտեսագիտության խնդիրը: Որն է ռեսուրսը, դրա տեսակները, Ինչ է կարիքը, ինչ է տնտեսական արդյունավետությունը, որն է այլնըտրանքային արժեքը…

Պահանջարկ և առաջարկ

Ուսումնասիրել հոդվածը, քննարկել դասի ժամանակ; Պատասխանել հետևյալ հարցերին՝ Ուսումնասիրել թե ինչ է իրենից ներկայացնում պահանջարկը: Ինչ գործոններից է այն կախված: Բերել օրինակներ: Որն է առաջարկը, ինչ գործոններից է այն կախված:…

Ծախսերի և եկամուտների հաշվետվություն; Խնդիր

Ծախսերի և եկամուտների հաշվետվությունը ցույց է տալիս տնտեսության եկամուտները, ծախսերը և դրանց գումարման և հանման միջոցով առաջացած զուտ շահույքը, մաքուր եկամուտը: Այս հաշվետվությունը կազմվում է եռամսյակային կամ ամսեկան կտրվածքով, համապատասխանաբար…

Հաշվեկշիռ, հոդվածների ուսումնասիրություն, խնդիր

Կազմակերպությունները, գործողության մեջ դնելով իրենց տրամադրության տակ գտնվող ակտիվները, ծավալում են տնտեսական գործունեություն։ Տնտեսական գործունեության ընթացքում նրանք կատարում են բազմաթիվ և բազմապիսի գործառնություններ։ Այդ գործառնությունները կազմակերպության ակտիվների, սեփական կապիտալի և…

Ուսումնական ծրագիր

Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր: Քոլեջ: Ուսումնական ծրագիր ՝ Տնտեսագիտության հիմունքներ  առարկա 2018-2019թ. Տնտեսագիտության հիմունքներ առարկայի ծրագիրը նախատեսված է միջին մասնագիտական կրթության ոչ տնտեսագիտական ուղվածություն ունեցող մասնագիտությունների համար: Ծրագիրը թույլ կտա ուսանողին տարրական…