Ֆորս-մաժոր

Թեմա՝ Ֆորս-մաժոր Նպատակը՝ ելնելով ներկայիս իրավիճակից, հարկ է առաջացել ուսումնասիրել այս թեման իմանալու համար, թե ինչ տարբերակներով են աշխատում ընկերությունները իրար հետ արտակարգ իրավիճակներում: Եվ ինչպես է պայմանագրերում արտացոլվում այդ…

Ձեռներեցություն, Տնտեսագիտության հիմունքներ 2-3 կուրսեր

Հեռավար-առցանց ուսուցում Ժամանակահատվածը՝ մարտի 2-6 Թեման՝ Բանկերի էությունը: Վարկ և արժեթղթեր Ուսումնասիորւթյան համար նախատեսված թեմաները, հոդվածները ձեզ կօգնեն հետագայում կողմնարոշվել բանկային համակարգում վարկային գործարքներ կատարելիս:: Կարդացեք  Բանկային գախտնիքի մասին օրենքը: Հաջորդ շաբաթ…

Այցելություն ՀՀ ԿԲ Ցուցասրահ

  Այցելություն ՀՀ Կենտրոնական բանկի դրամի ցուցասրահ Նպատակը՝ Տնտեսագիտության հիմունքներ, Ձեռներեցություն առարկաների ուսումնասիրման շրջանում սովորողներին ծանոթացնել հայկական դրամի ծագման և պատմության հետ: Ժամկետը՝ 19 փետրվարի 2020, ժամը՝ 09:15-13:00 Մասնակիցներ՝ Քոլեջի 1-3-րդ…

Ավանդական տնտեսական համակարգ: Դերային խաղ

Նախագիծ Դերային խաղ Նպատակը Ձևավորել սովորողի մեջ հնադարյան բնական տնտեսության գործունեության պատկերացում: Պատկերացնել, թե ինչպես են ձևավորվել առաջին տնտեսական հարաբերությունները; Ինչ է փոխանակումը (բարտերը) Նախապատրաստական աշխատանքներ Նախապես ուսումնասիրել տնտեսական հարաբերությունները…

Տնտեսական հարաբերությունների տեսակները

Թվարկել, թե որոնք են և նկարագրել յուրաքանչյուր տեսակը Բերել օրինակներ Թվարկել յուրաքանչյուր հարաբերություններին բնորոշ հիմնական գծերը Ավանդական տնտեսական համակարգ Վարչահրամայական տնտեսական համակարգ Շուկայական տնտեսական համակարգ Խառը տնտեսական համակարգ

Տնտեսական մտածելակերպը բնութագրող 8 սկզբունքներ

Ուսումնասիրել սկզբունքները: Յուրաքանչյուրի վերաբերյալ բերել մեկական օրինակ առօրյա կյանքից: Բարիք արտադրելու համար անհրաժեշտ սակավ ռեսուրսների օգտագործումը միշտ մեծ ծախսեր է պահանջում: • Որոշում կայացնողները նպատակաուղղված ընտրություն են կատարում, այդ իսկ…

Տնտեսագիտության հիմունքներ՝ տնային աշխատանքներ

Տնտեսագիտության հիմունքներ դասագիրք Դաս 1 Կազմել խաչբառ հետևյալ տերմիններով՝ տնտեսագիտություն, կարիք, ապրանք, միկրոտնտեսագիտություն, պահանջմունք, Շամոյան Միլենա   Դաս 2 Կարդալ դասագրքի 29-37 էջը դասագրքից: Քննարկել քոլեջում հետևյալ հարցերը՝ Որոնք են…

Ինչ է տնտեսագիտությունը

Ուսումնասիրման ենթակա հասկացություններ Ինչ է տնտեսագիտությունը, ինչ է այն ուսումնասիրում, որն է տնտեսագիտության խնդիրը: Որն է ռեսուրսը, դրա տեսակները, Ինչ է կարիքը, ինչ է տնտեսական արդյունավետությունը, որն է այլնըտրանքային արժեքը…