Մեխանիկական շարժման հարաբերականությունը

Տեսական մաս՝ Կարդալ դասագրքի 33-37 էջերը Քննարկել հիմնական հսկացությունների նշանակությունը Գործնական աշխատանք՝ Բլոգներում բերել յուրաքանչյուր հսակացության հետ կապված օրինակ Դուրս գալ բակ և լուսանկարել մեխանիկական շարժման օրինակներ, ցույց տալ թե…