Ֆիզիկան և ծիսական պարերը հետազոտական նախագիծ

Նախագիծ՝ Հետազոտական ուսումնական համատեղ նախագիծ Մարինե Մկրտչյանի հետ միասին: Ֆիզիկա առարկայի շրջանակներում: Նախագիծը թույլ կտա կատարել հետազոտական աշխատանք կապված Մեխանիկական տատանումեր թեմայի հետ: Ուսանողները ուսումնասիրվելու են հայկական ծիսական պարերը, պարի…

Ուսումնական ճամփորդություն դեպի Գիտության և տեխնոլոգիաների թանգարան

Նախագիծ՝ այցելություն դեպի Երևանի գիտության և տեխնոլոգիաների թանգարան Նպատակը՝ ուսումնասիրել Հայաստանի գիտության և տեխնիկայի զարգացման պատմությունը թանգարանում: Խթանել ուսանողների ձգտումը դեպի գիտություն, այցելությունը կարող է դառնալ մասնագիտական կողմնորոշման խթանիչ: Բացի…

Հաղորդիչների միացման ձևերը

Կարդալ տեսական մասը։ Ուսումնասիրել շղթայի պայմանական նշանները Պատասխանել հետևյալ հարցերին՝ Ինչպիսի միացումներ դուք գիտեք։ Ինչպիսին է հոսանքի ուժը, հաջորդական միացման դեպքում։ Ինչի է հավասար լարումը, դիմադրությունը։ Ինչպիսին է հոսանքի ուժը…

Օհմի օրենքը էլեկտրական շղթայի տեղամասի համար։

Կարդալ նյութը Լուծել խնդիրներ՝ Ինչի՞ է հավասար 600 Օմ դիմադրություն ունեցող ռեոստատով անցնող հոսանքի ուժը, եթե նրա ծայրերում կիրառված լարումը 4.5 Վ է: Պատասխանը գրել հազարերորդականի ճշտությամբ: Որոշեք 127 Վ լարման ցանցին միացված վարսահարդարիչի պարույրի դիմադրությունը, եթե նրանով անցնող հոսանքի ուժը 3.5 Ա…

Ճնշում հասկացությունը: Ճնշումը հեղուկներում և գազերում:

Ճնշում , ճնշման ուժ։ Կատարել առաջադրանքները Ճնշում հեղուկներում և գազերում։ Տեսական մաս Բերել օրինակներ գազի կամ հեղուկի ճնշման վերաբերյալ։ լուսանկարների կան տեսահոլովակի տեսքով։ Սոֆի Առաքելյան 1-2 Էլեն Հովսեփյան

Հեղուկներում և գազերում մարմնի դուրս հրող ուժը

26.10-30.10 Հեղուկներում և գազերում մարմինը դուրս հրող ուժը: Ուսումնասիրել տեսությունը: Կատարել հետևյալ առաջադրանքները՝ Ամփոփում Հիմնական կրթության 1.2 կուրս Եղիշե Մկրտչյան (Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում)Վահե Ավետիսյան (Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում)Վարդի Ստամբուլյան  (Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում) Էլեն Հովսեփյան (Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում) Ալեքսանդր…

Ֆիզիկա: Հանձնարարություններ 19.10-23.10

19-23.10 Երկրի ձգողությունը:Ծանրության ուժ և մարմնի կշիռ: Կազմել մեկական խնդիր Երկրի ձգողության ուժի վերաբերյալ, մարմնի կշռի վերաբերյալ: Բլոգում տեղադրել խնդիրները և լուծումները: Շփման ուժեր: Շփումը բնության մեջ, տեխնիկայում և կենցաղում: Բլոգում տեղադրել…

Ֆիզիկա 01.10-31.10.20 Նախագծեր, հանձնարարություններ

02.10 Մարմինների փոխազդեցությունը։Ուժ: Զանգված: Իներցիա: 05.10-09.10 Առաձգականության ուժ, ուժի չափում, մարմինների ձևափոխության տեսակները: 19-23.10 Երկրի ձգողությունը:Ծանրության ուժ և մարմնի կշիռ: Կազմել մեկական խնդիր Երկրի ձգողության ուժի վերաբերյալ, մարմնի կշռի վերաբերյալ:…