Ֆիզիկա: Թեմատիկ պլան

Ծրագրի թեմաները՝ 1.Մեխանիկական շարժում: Գործնական աշխատանքներ խմբերով, բակում և դասարանում Կրթական հիմնական խնդիրները. Մեխանիկական շարժման ինչ տեսակներ կան Մարմինների փոխազդեցությունը։Ուժ Առաձգականության ուժ, ուժի չափում, մարմինների ձևափոխության տեսակները: Երկրի ձգողությունը:Ծանրության ուժ և…

Մեխանիկական շարժման հարաբերականությունը

Տեսական մաս՝ Կարդալ դասագրքի 33-37 էջերը Քննարկել հիմնական հսկացությունների նշանակությունը Գործնական աշխատանք՝ Բլոգներում բերել յուրաքանչյուր հսակացության հետ կապված օրինակ Դուրս գալ բակ և լուսանկարել մեխանիկական շարժման օրինակներ, ցույց տալ թե…