SWOT վերլուծություն

Նախագիծ՝ SWOT վերլուծություն Նպատակը՝ Վերլուծական նախագիծ, որը թույլ կտա սովորողներին ծանոթանալ  ցանկացած հարցի շուրջ վերլուծական քննադատական մոտեցման հնարքներից մեկին։ Անհրաժեշտ կլինի ապագայում թե՝ սեփական գործունեությունը ծավալելու, թե այլ բնագավառներում։ Համակարգող՝…